Nr zbioru: 83
Data wpisania zbioru:2015-03-31
Data wykreślenia zbioru:2018-01-23
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
LOKALE UŻYTKOWE