Nr zbioru: 84
Data wpisania zbioru:2015-03-31
Data wykreślenia zbioru:2017-12-21
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
REJESTR OBLIGATARIUSZY