Nr zbioru: 93
Data wpisania zbioru:2015-04-01
Data wykreślenia zbioru:2016-04-22
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT) WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WROF)