Nr zbioru: 94
Data wpisania zbioru:2015-04-01
Data wykreślenia zbioru:2016-03-18
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
AKREDYTOWANI DZIENNIKARZE DO STREFY KIBICA PRZY UEFA EURO 2012 WE WROCŁAWIU