Nr zbioru: 128
Data wpisania zbioru:2015-04-01
Data wykreślenia zbioru:2018-03-09
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY WROCŁAW I SKARBU PAŃSTWA W GRANICACH MIASTA WROCŁAWIA