Nr zbioru: 24
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data wykreślenia zbioru:2015-07-03
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
BAZA DANYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I POMOCY ZDROWOTNEJ NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORAZ BYŁYM PRACOWNIKOM - EMERYTOM I RENCISTOM