Nr zbioru: 31
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data wykreślenia zbioru:2018-03-09
Status zbioru: wykreślenie

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
DZIERŻAWA